Ordförande

Sara Melin ordforande@attention-gavle.se

Vice ordförande

Anders Simu anders.simu@attention-gavle.se

Kassör

Anki Lund

Sekreterare

Linda Dahl

Övriga ordinarie Ledamöter

Lotta H Blom, Veine Berg, Carola Ressem, Cassandra Jatko, Louise Thöresson

Suppleanter

Vakant

Valberedning

Vakant