Attention Gävle är en intresseorganisation ansluten till Attention Riks för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning. I vårt intressepolitiska program och i vår skolplattform kan du läsa mer om de frågor som vi driver.

En stor del av vårt arbete bedrivs i projekt.

Vi sprider kunskap

Vi arbetar för att öka kunskapen om NPF hos allmänheten, media och makthavare. Det gör vi bland annat genom vår medlemstidning, vår facebook-sida och vårt intressepolitiska arbete. Vi har också regelbundet utbildat om NPF.

Vi finns nära dig

Attention Riks har 60 lokalföreningar runtom i landet. Där kan du träffa andra som befinner sig i en liknande situation. Vi i Attention Gävle arrangerar träffar, utbildningar och gruppaktiviteter. Om du vill kan du även engagera dig intressepolitiskt genom oss.

Vi behöver dig som medlem

Som medlem i Riksförbundet Attention stödjer du vårt arbete för att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bemötas med respekt och få det stöd de behöver. Vi är nu över 16 000 medlemmar och för varje ny medlem blir vi starkare och kan göra mer.

BLI MEDLEM HÄR >>