Världsdagen för psykisk hälsa -Suicidprevention 10/10-19

Världsdagen för psykisk hälsa -Suicidprevention
En del i Psykiatriveckan Gävleborg v 41.

Tid: 13.00-19.00

8 oktober – Kulturhuset, Hudiksvall
9 oktober – Kulturhuset, Bollnäs
10 oktober – Konserthuset, Gävle

Fritt inträde! Ingen anmälan, det är bara att dyka upp!
Alla är välkomna!

13.00 Hanna Höghielm från Region Gävleborg
”Regional handlingsplan för suicidprevention i Gävleborgs län”

14.30 Anna Wennerberg – föreläsning
”Livlina – en livsberättelse om att kämpa för överlevnad”

16.00 Panel med tema – Vad kan vi göra när livet suger?
”Deltagare i panelen är representanter från Region Gävleborg,
Psykiatrin, Kommunen mfl .”

18.00 Magnus Skogsberg – föreläsning och musik
”Överlevare i en förlust orsakad av självmord – sjunger och berättar”
Moderator för dagen är Weine Pernersten.
Samma program gäller på alla 3 orter.

I pauserna finns möjlighet att träffa föreningar och organisationer samt prova på yoga och ta del av utställningar.
Fika finns att köpa på plats!

För mer information om programmet gå in på www.sv.se/gavleborg
Där kommer det löpande uppdateras med mer information om programmet som t ex presentation av föreläsarna mm.

Arrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg, Region Gävleborg, Hudiksvalls kommun, Bollnäs kommun, Gävle kommun och Svenska kyrkan.