Hjältekostymen som skaver

Läser du det här och är själv anhörig? Då är du troligen vad vi kallar en ”Superanhörig” – en riktig vardagssuperhjälte. Vi vill rikta strålkastarljuset på just dig.

Utan dig hade livet för din anhöriga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) troligen sett helt annorlunda och troligtvis svårare ut. Vi vill få dig att förstå att du inte är ensam och att det finns tusentals andra anhöriga i samma situation som du. Deras berättelser kommer du få ta del av här. På samma gång som vi vill få dig att känna dig stolt över din insats – så vill vi också problematisera superhjälterollen som du har fått.

Superhjältekostymen är inget som varken du eller din närstående har bett om. Om du hade kunnat välja hadedu nog inte tagit på den alls och det borde du inte heller behöva. Svårigheterna som många anhöriga upplever beror sällan på deras närstående med diagnos – utan snarare på systemet de omges av.

På Attention får vi ofta ta del av historier om hur samhället och omgivningen inte förstår situationen som våra familjer befinner sig i. Bristen på stöd, samordning och passande avlastning tvingar våra anhöriga att istället dra på sig hjältekostymen. Tills dess att samhället förstår våra behov och gör nödvändiga anpassningar så får vi helt enkelt hålla ihop, peppa varandra och inte tappa hoppet om förändring.

Vårt gemensamma engagemang kan försätta berg men under tiden för förändring behöver också ta hand om oss själva. För vi är också viktigast.

Illustration: Sara Eriksson