Vart vänder jag mig som förälder när mitt barn har fått en NPF-diagnos? Vad har jag och mitt barn rätt till i form av stöd, avlastning och bidrag?

Tyvärr är det också svårt att ge raka svar på frågan vad man har rätt till på grund av att insatserna och regelverken ser olika ut runt om i landet. Skillnaderna i utbudet och stödet beror helt enkelt på i vilken kommun man bor och vilket landsting man tillhör. Det beror på att landstingen och kommunerna själva får organisera och bestämma hur man vill organisera stödinsatserna. De flesta kommuner har politiskt beslutade riktlinjer för hur man ska tolka gällande lagstiftning. Men de måste ändå följa den lagstiftning som gäller. Därför har vi utgått från de aktuella lagar som styr de insatser man kan söka.