Det är lätt att man glömmer bort sig själv när man lever nära någon som har stora behov av anpassning. Särskilt föräldrar kan uppleva att gränserna mellan en själv och ens älskade barn suddas ut. Man kan lätt tappa kontakten med sina egna känslor och uttryck. Många gånger blir man pedagog till sitt barn.

Situationer kräver ofta att man har distans till sina känslor och spontanitet kan vara svårförenligt med barnets behov av förutsägbarhet och struktur. Samtidigt kan den egna tiden bli begränsad på grund av att barnet behöver sina föräldrar mer än andra barn i samma ålder. Både tids- och handledningsmässigt. Det finns dock en risk att det egna välmående påverkas om man aldrig gör roliga saker för sig själv och får chans till återhämtning. Rent krasst så måste man få möjlighet till det för att orka vara förälder.

”De flesta föräldrar gör mycket mer än de vet om”

ARTIKEL. Psykologen Bella Stensnäs ger tips och råd.

”När kroppen helt plötsligt stänger av”

ARTIKEL. Vad händer när föräldern tar slut och blir utbränd?