Ordförande

Roger Hellström ordforande@attention-gavle.se

Kassör

Wanja Jatko

Sekreterare / Webb-ansvarig

Sebastian Marklund

Övriga ordinarie Ledamöter

Madeleine Backlund, Anders Simu, Hans Östman, Malin Mild

Valberedning

Linda Dahl